De vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de SKON

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) van de SKON

De SKON vindt het belangrijk dat je jouw sport in een veilige en prettige omgeving kunt beoefenen. In een omgeving waar je je thuis voelt. Het gaat erom dat je plezier beleeft aan de zeilsport, samen met medezeilers, coaches, trainers en supporters.

Maar stel nu dat ….
De praktijk heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen werd. Binnen de SKON willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom wij een  vertrouwenscontactpersoon hebben. Een VCP is een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar omgaan leuk en veilig blijft.

Voorkomen is beter dan genezen
De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een VCP kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?
Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar, dan ben je welkom bij de VCP van de SKON. De vragen die je hebt kunnen gaan over:

  • pesten en gepest worden;
  • het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
  • grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een ander ervaar je als onprettig;
  • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
  • je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan;
  • iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
  • het feit of je vraag bij de vertrouwenscontactpersoon op de juiste plaats is.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de VCP plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven en ervan op de hoogte bent. De activiteiten van de VCP vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

In principe is de VCP er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen SKON-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen de SKON en de betrokkene(n). Bij twijfel: bespreek met de VCP of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De VCP zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten de SKON. 

De VCP is er niet voor verschillen van inzicht over technisch beleid zoals gevoerd door SKON trainers, coaches van de teams, voor commissies en bestuur, voor problemen over teamsamenstellingen of problemen over besluiten van bestuur of ledenvergadering.


Onze vertrouwenscontactpersoon

is bereikbaar op vcp@splashklasse.nl

Naast het contacten van de VCP is het ook mogelijk om de hulplijn seksuele intimidatie van het NOC*NSF te bellen op 0900 202 5590 (op werkdagen van 8 tot 22 uur en op zaterdag van 12 tot 16 uur, 10 cent per minuut) of kijk op: Intimidatie en machtsmisbruik- Centrum veilige sport Nederland