Reglementen SKON

Hier zijn de notulen toegevoegd van de ALV van 31 maart 2021