Top&Talent team

Het Top & Talent programma is het langstlopende talentprogramma in Nederland.

In het najaar vindt traditiegetrouw de selectie van de Top & Talentploeg voor het komende jaar plaats. Hieronder zijn de kerndoelen van en de selectie criteria voor het T&T team weergegeven. Als SKON hebben we samen met de verenigingen belang bij sterke regionale teams. Daarnaast streven we in het wedstrijdveld naar een gezonde verhouding tussen teams van verenigingen en T & T.

Doelstellingen

 • Het naar topniveau brengen van jeugdzeilers in de Splash die daarna succesvol instromen in klassen voor volwassenen zoals bijvoorbeeld de ILCA 6&7, 49er, Yngling of Offshore zeilen op jachten;
 • Het behalen van podiumplaatsen bij nationale kampioenschappen en het wereldkampioenschap;
 • Het realiseren van een duidelijke progressieve ontwikkeling in de zeilprestatie van individuele T&T zeilers;
 • Het aanbieden van professionele zeiltrainingen, fysieke begeleiding, wedstrijdvoorbereiding en coaching;
 • Het ontwikkelen van een gezonde sportieve mentaliteit;
 • Een representatieve functie vervullen binnen en van de Nederlandse Splash klasse.

Samenstelling

De Topploeg bestaat uit 4 zeilers, de Talentploeg bestaat uit 4 zeilers

De Top & Talentploeg kan vrij worden aangevuld met 1 zeiler, toe te wijzen door het SKON bestuur en in overleg met de trainers (wild card-optie).

Selectie Topploeg

De selectie van de Topploeg vindt plaats op basis van de eindstand in het Najaarsklassement in de A. De maximale leeftijd voor deelname aan de Topploeg is 18 jaar in het jaar waarin de selectie plaatsvindt.

De Topploeg bestaat uit de hoogst geklasseerde mannelijke en vrouwelijke zeiler uit het A klassement en de 2 opvolgende zeilers, die de uitnodiging accepteren. Indien zeilers niet ingaan op de uitnodiging dan zal de uitnodiging worden uitgereikt op numerieke volgorde tot en met de 10de  plaats in het najaarsklassement. Indien minder dan 4 zeilers de uitnodiging accepteren binnen de top 10 van het najaarsklassement, zullen de overgebleven plekken opgevuld worden door talentzeilers. De uitnodiging voor de Topploeg vindt direct plaats na de bekendmaking van het najaarsklassement.

Selectie Talentploeg

De Talentploeg bestaat uit 4 zeilers. Zeilers uit de A en B komen hiervoor in aanmerking. De maximale leeftijd voor de eerstejaars deelname aan de Talentploeg is 16 jaar in het jaar waarin de selectie plaatsvindt. Een zeiler mag maximaal 2 jaar deel uitmaken van de Talentploeg. Indien een zeiler deel heeft uitgemaakt van de Topploeg komt hij/zij niet meer in aanmerking voor de Talentploeg. Er wordt gekeken naar een gezonde verdeling jongens/meisjes, dit is echter geen bindend criterium.

De selectie staat open voor iedere zeiler die in het Talent motivatieformulier aangeeft waarom hij/zij over het talent en de wilskracht beschikt om zich in maximaal 2 jaar tot een topzeiler in de Splash te ontwikkelen, deelneemt aan het herfstkamp en zich samen met een ouder/vertegenwoordiger voor het hele jaar committeert aan het Top en talent programma.

Talent Motivatie Formulier

Het is verstandig je motivatie voor je hem verstuurd met je trainer en ouder(s) te bespreken.

De definitieve selectie voor de Talentploeg vindt plaats tijdens het herfstkamp dat plaatsvindt nadat het najaarsklassement bekend is gemaakt. Tijdens de trainingen wordt door de trainers naar meerdere aspecten gekeken zoals, maar niet gelimiteerd tot, boottechniek, lichamelijke conditie, wedstrijdinzicht, trainbaarheid, houding en gedrag, sportmentaliteit en omgang met andere zeilers.

LET OP: de T&T trainers worden goed begeleid tijdens het maken van hun keuze om die zo objectief mogelijk te maken en te onderbouwen. Sommige aspecten zijn echter subjectief. Laten we de kennis en kunde van de trainers hierin respecteren.

Op basis van de scouting tijdens het najaarsklassement en de ervaringen tijdens het herfstkamp doen de trainers afzonderlijk een voorstel voor de samenstelling van de Talentploeg aan het bestuur van SKON. Er wordt naar gestreefd om binnen twee weken na de selectietraining de selectie van de Talentploeg bekend te maken.

Top en talent programma 2021-2022

Het Top en Talent programma ziet er globaal als volgt uit en wordt op basis van de wedstrijdkalender en samenstelling van het team vastgesteld.

 • oktober – december 3 a 4 trainingsweekenden gericht op boothandling, regelkennis en teambuilding
 • december-januari winterstop
 • februari tot juni. Training gericht op grootwater (IJsselmeer) Deelname aan SKON-tours, U4 en DYR.
 • Juni-stop kennis delen bij je club, wedstrijden varen in de regio, tentamen weken.
 • Juli training en deelname aan EK.
 • augustus-vakantie.
 • September-oktober training gericht op najaarsklassement en deelname aan SKON-tour en U4.

Kort na bekendmaking van de Talentploeg worden alle zeilers en ouders van het T&T team uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst waarin alle deelnemers met elkaar kennis kunnen maken en door de T&T trainers en het SKON bestuur dieper zal worden ingaan op het  trainings- en wedstrijdprogramma en de wederzijdse verwachtingen.